Momo Waldorfskole   En Steinerskole på Heimdal i Trondheim. Styrets administrasjonsside.

En håndverkpedagogisk steinerskole i Norge.


Momo Waldorfskole er en håndverkpedagogisk steinerskole. Vi arbeider for å gi barn og ungdom med behov for alternativ skolehverdag, en praktisk rettet undervisning med vekt på håndverk, kunst og håndens ferdigheter til fremtidig yrke og behov i hverdagen. Teorifagene er tilpasset elevens evner og muligheter og de får en individuell opplæringsplan i stedet for en normert fagplan. Livsmestring har alltid stått på vår fagplan og har vært en grunnpillar i vårt undervisningstilbud. Vi tilbyr undervisning både i  barneskole, ungdomsskole og videregående trinn.
Kontakt:
epost: momo[a]steinerskolen.no Telefon 99163100


Skolen offisielle hjemmeside
Styrets informasjon
Informasjonbrosjyre og Foreldrehåndboken

Følg oss daglig på:
Facebook

Hvorfor startet Momo?:
Begrunnelsen
Tre Steinerskoler i Trondheim:

Historikk .

Steinerskolene i NorgeOm navnet på skolen vår:


Momo er navnet på romanfiguren i Michael Endes bok  "Momo-eller kampen om tiden"
Boka omhandler Momos kamp mot de grå herrer som stjeler innbyggernes tid og lar den gå opp i røyk. Momos skilpadde Cassiopeia, er symbolet på det levende organiske livet som trenger sin egen tid og ikke samfunnets.
Man kan ikke hale blomster opp av jorden om våren. Slik er barn, og slik er egentlig vi voksne også. Momo er vårt ideal! Cassiopeia er vår veiviser.

Vår personvernerklæring:      Her